poniedziałek, 10 listopada 2014

ImageMagick install on Windows 8 and XAMPP

Finally I install this, it takes too long, so I'm going to tell you how to do this as fast as possible
First install ImageMagick-6.7.7-5-Q16-windows-dll that can be find here: http://ftp.sunet.se/pub/multimedia/graphics/ImageMagick/binaries/
For a safety chose install path that doesn't contain spaces.

Next download and unzip php_imagick.dll from http://www.peewit.fr/imagick/ it must be version for PHP 5.5 and TS(Thread Safe).

Move  php_imagick.dll to xampp/php/ext

Add to php.ini line:
 extension=php_imagick.dll

And optionally (I think it's optional but it can be required ;p) to httpd.conf (apache folder)
SetEnv MAGICK_HOME "C:\Your\Path\To\ImageMagick"

Next copy modules files from ImageMagick\modules\coders to .magick in your user folder
example path: C:\Users\userName\.magick
(to create .magick folder open C:\Users\yourProfileName in CMD and type: mkdir .magick)

Now run XAMPP, if it gives error try logout and login, and Imagick should work.

For test you can use one of examples listed here: http://php.net/manual/en/imagick.examples-1.php

środa, 13 sierpnia 2014

php: No such file or directory cron. PATH variable missing in crontab

In the last time I was trying to schedule task in Laravel 4 using dispatcher package. Title error is what I find when trying to run command scheduled:run by cron. Running it in CLI work just fine, but to work in cron i need to do this:
 • run crontab -e 
 • add PATH variable at beginning of crontab file it should look like:
  PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
 • pathes that can be find by running  /usr/bin/env
 • that's all, just save it

niedziela, 25 maja 2014

CKEditor image upload with Laravel

CKEditor default doesn't have a possibility to upload a photo, it's obvious because he doesn't have an idea on which place you want to save it. Even if he will know he doesn't know how to save it.

To allow you to upload an image you must write two things:
 1. post upload action in your controller
 2. CKEditor replace for property filebrowserUploadUrl
Writing upload action is easy it's only should contain
 • checking if uploaded file is really image 
 • saving file in your chosen destiny
 • optionally save to database information where file had been saved and to what structure it was connected
 • return statement must send URL of uploaded image
It can look like this:
public function postUploadToArt($article)
  {
    $input = Input::all();

    $rules = array(
      'upload' => 'image|max:15000|required',
    );

    $validation = Validator::make($input, $rules);

    if ($validation->fails())
    {
      return Response::make($validation->messages(), 400);
    }

    $file = Input::file('upload');
    $article->gallery->addPhoto($file); //saving file to server and path to DB
    return URL::to($article->gallery->path.'/'.$file->getClientOriginalName());
  }


Replacing CKEditor property should be also not very hard because its only need to start your editor by this code:
CKEDITOR.replace( 'editor1', {
    filebrowserUploadUrl: '{{URL::action("AdminArticlesController@postUploadToArt",$article->id)'}}
    });


Nah that's code is wrong? You must remember to send with you post a request also csrf token! Like that:
var csrf = '{{csrf_token()}}' ;

CKEDITOR.replace( 'editor1', {
    filebrowserUploadUrl: '{{URL::action("AdminArticlesController@postUploadToArt",$article->id)}}?csrf_token='+csrf

  });

niedziela, 4 maja 2014

Jak zainstalować 32 bitową wersję AutoCada na 64 bitowym systemie?

Instalacja wersji AutoCada przeznaczonego na systemy z rodziny x86 (32bitowe) na systemach wersji x64 jest możliwa, ale musimy wpierw obejść zabezpiecznia instalatora AutoCada.


Jak obejść zabezpieczenia instalatora wersji x64?

 1. Kopiujemy zawartość obu płyt z AutoCadem na dysku lokalny, najlepiej do nowego folderu np autocad2010
 2. Ściągamy program Orca ze strony Microsoftu lub klikając tutaj
  1. Uruchamiamy Orce i otwieramy plik acad.msi znajdujący się w katalogu do którego skopiowaliśmy pliki z płyt
  2. Z menu po lewej wybieramy "InstallExecuteSequence", a z prawej strony szukamy 'CheckFor64BitOS' i wpis ten kasujemy
  3. Z menu po lewej wybieramy "CustomAction", a z prawej strony szukamy 'CheckFor64BitOS' i również go kasujemy
  4. Zapisujemy zmiany wprowadzone do acad.msi i wychodzimy z programu Orca
 3. Wchodzimy do folderu na dysku z plikami autocada i otwieramy plik Setup.ini dowolnym edytorem tekstu (może być nawet notatnik ;) )
  1. Znajdujemy linijkę zawierającą:
   #==================== Platform Requirement
   i w tej sekcji kasujemy linijkę z:
   "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" 
I to wszystko teraz wystarczy uruchomić instalacje plikiem Setup.exe i zainstalować AutoCada już bez okienka informującego że twoja wersja systemu operacyjnego jest nie wspierana ;)

wtorek, 8 kwietnia 2014

Przyspiesz YouTuba - zwiększ prędkość w każdym video!


Youtube daje możliwość przyspieszenia filmów nawet o połowę, jednak nie za każdym razem jak otworzysz film jest taka opcja.
Rozwiązaniem jest włączenie odtwarzacza HTML5 na youtubie - można to zrobić tutaj: https://www.youtube.com/html5