niedziela, 25 maja 2014

CKEditor image upload with Laravel

CKEditor default doesn't have a possibility to upload a photo, it's obvious because he doesn't have an idea on which place you want to save it. Even if he will know he doesn't know how to save it.

To allow you to upload an image you must write two things:
 1. post upload action in your controller
 2. CKEditor replace for property filebrowserUploadUrl
Writing upload action is easy it's only should contain
 • checking if uploaded file is really image 
 • saving file in your chosen destiny
 • optionally save to database information where file had been saved and to what structure it was connected
 • return statement must send URL of uploaded image
It can look like this:
public function postUploadToArt($article)
  {
    $input = Input::all();

    $rules = array(
      'upload' => 'image|max:15000|required',
    );

    $validation = Validator::make($input, $rules);

    if ($validation->fails())
    {
      return Response::make($validation->messages(), 400);
    }

    $file = Input::file('upload');
    $article->gallery->addPhoto($file); //saving file to server and path to DB
    return URL::to($article->gallery->path.'/'.$file->getClientOriginalName());
  }


Replacing CKEditor property should be also not very hard because its only need to start your editor by this code:
CKEDITOR.replace( 'editor1', {
    filebrowserUploadUrl: '{{URL::action("AdminArticlesController@postUploadToArt",$article->id)'}}
    });


Nah that's code is wrong? You must remember to send with you post a request also csrf token! Like that:
var csrf = '{{csrf_token()}}' ;

CKEDITOR.replace( 'editor1', {
    filebrowserUploadUrl: '{{URL::action("AdminArticlesController@postUploadToArt",$article->id)}}?csrf_token='+csrf

  });

niedziela, 4 maja 2014

Jak zainstalować 32 bitową wersję AutoCada na 64 bitowym systemie?

Instalacja wersji AutoCada przeznaczonego na systemy z rodziny x86 (32bitowe) na systemach wersji x64 jest możliwa, ale musimy wpierw obejść zabezpiecznia instalatora AutoCada.


Jak obejść zabezpieczenia instalatora wersji x64?

 1. Kopiujemy zawartość obu płyt z AutoCadem na dysku lokalny, najlepiej do nowego folderu np autocad2010
 2. Ściągamy program Orca ze strony Microsoftu lub klikając tutaj
  1. Uruchamiamy Orce i otwieramy plik acad.msi znajdujący się w katalogu do którego skopiowaliśmy pliki z płyt
  2. Z menu po lewej wybieramy "InstallExecuteSequence", a z prawej strony szukamy 'CheckFor64BitOS' i wpis ten kasujemy
  3. Z menu po lewej wybieramy "CustomAction", a z prawej strony szukamy 'CheckFor64BitOS' i również go kasujemy
  4. Zapisujemy zmiany wprowadzone do acad.msi i wychodzimy z programu Orca
 3. Wchodzimy do folderu na dysku z plikami autocada i otwieramy plik Setup.ini dowolnym edytorem tekstu (może być nawet notatnik ;) )
  1. Znajdujemy linijkę zawierającą:
   #==================== Platform Requirement
   i w tej sekcji kasujemy linijkę z:
   "PLATFORM=NO_WOW_64_PROCESS" 
I to wszystko teraz wystarczy uruchomić instalacje plikiem Setup.exe i zainstalować AutoCada już bez okienka informującego że twoja wersja systemu operacyjnego jest nie wspierana ;)