piątek, 21 października 2011

Schemat Hornera


Program na obliczenie wartości wielomianu schematem Hornera iteracyjne i rekurencyjnie

#include <iostream>

using namespace std;


float horner_r (int stopien, int tablica_wsploczynnikow[], int argument)
{
  if (stopien==0)
    return tablica_wsploczynnikow[0];
  else
    return horner_r(stopien-1,tablica_wsploczynnikow,argument)*argument+tablica_wsploczynnikow[stopien];
}

float horner_i (int stopien, int tablica_wsploczynnikow[], int argument)
{
  float wynik=tablica_wsploczynnikow[0];
  for (int i = 1; i<= stopien; i++)
  {
    wynik = wynik * argument + tablica_wsploczynnikow[i];
    cout << i<<": "<<wynik<<endl;
  }
  return wynik;
}
int main()
{
  int stopien,argument;
  cout << "Podaj stopien wielomianu: " << endl;
  cin>> stopien;
  int tablica_wsploczynnikow[stopien];
  cout << "Podaj argument dla ktorego chcesz obliczyc wielomian: " << endl;
  cin >> argument;
  cout << "Podaj wsploczynniki: "<< endl;
  for(int i = 0; i <= stopien; i++)
  {
    cin >> tablica_wsploczynnikow[i];
  }

 cout <<"rekurencyjnie: " << horner_r(stopien,tablica_wsploczynnikow,argument)<<endl;
cout << "itercyjnie: " << horner_i(stopien,tablica_wsploczynnikow,argument);
  return 0;
}

Program na zmianę liczby o podstawie 2-9 na liczbę dziesiętną

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 string s;
 unsigned podstawa,L,c;

 cout << "Podaj podstawe (2 do 10):";
 cin >> podstawa;
 cout << "\nPodaj liczbe: ";
 cin>>s;
 L = s[0] - int('0'); // Od pierwszego znaku w ASCII w s[] odejmujemy znak ASCII zera (48)
 for(int i = 1; i < s.length(); i++)
 {
  c = s[i] - int('0'); //wczytujemy do c znak ASCII na i-pozycji i zmieniamy go na odpowiadaj¹ca mu liczbê
  L = L * podstawa + c; // stosujemy schemat hornera
 }
 cout << "\nLiczba " << s << "(" << podstawa << ") = " << L << "(10)";

  return 0;
}

1 komentarz:

 1. No też się przygotowuję do matury rozszerzonej, zobaczymy jak to pójdzie ;D

  OdpowiedzUsuń